سلاح تک تیرانداز TGP-1این سلاح به صورت دستی مسلح شده مکانیزم گلنگدن آن چرخشی بوده و فشنگ های کالـــیبر 5/56x45.223 تا Lapua .338 در آن قابل استفاده می باشند.TGP-1 یکی از دقیـق ترین سلاح های جهان است(0.5 MOA)*.این تک تیرانداز به صورت مدولی ساخته شده که همین مسئله یکی از نقاط قوت آن می باشد.
* ((MOA اندازه زاویه تشکیل دهنده مثلث بین تیر بالایی و تیر های پایینی است.به زبان ساده تر یک MOA خطای شلیکی برابر با 25 میلی متر در 91 متر می باشد.یک سلاح تک تیر انداز خوب خطای شلیکی برابر با 15 میلی متر در مسافت 300 متری دارد.