سلاح تک تیرانداز MSG-90 در سال 1987 توسط کمپانی آلمانی هکلر کوخ عرضه شد.طرح کلی این سلاح برگرفته از  همین شرکت می باشد.تا حد کمی وزن و طول سلاح نسبت به PSG-1 کاهش یافته.نکته بعدی نصب دوربین استاندارد 10x می باشد که با توجه به مسافت،فاصله 100 تا 1200 متری را پوشش می دهد. برای شلیک باید وزنی معادل 5/1 کیلوگرم را به ماشه وارد کنیم که این مورد توسط کارخانه قابل تنظیم می باشد.

مشخصات:

کالیبر 7.62 میلیمتر ناتو (308. Win) ،نیمه اتوماتیک،طول لوله 600 میلیمتر،وزن سلاح 6.4 کیلوگرم بوده و طول کلی سلاح 1165 میلیمتر می باشد.ظرفیت خشاب با توجه به نوع ماموریت 5 یا 20 تیره می باشد.